Bc. Denisa Dvořáková

Fyzioterapeutka

V roce 2010 jsem ukončila vzdělání na ZČU v Plzni obor Fyzioterapie. Od tohoto roku pracuji v Ordinaci pohybové léčby Š. Korcové v Přešticích. V letech 2013-2015 jsem pracovala v Německu v Ambergu, taktéž jako fyzioterapeutka. Aktuálně jsem se vrátila po mateřské dovolené.

 

Odborné kurzy:

 • Fit v těhotenství a po porodu
 • Moderní operativa a fyziotrénink pánevního dna
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Diagnostika u idiopatické skoliozy
 • Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie
 • BOSU
 • Hypermobilita
 • Vnitřní prostory
 • Kinesiotaping
 • Moderní operativa a fyzioterapie ramenního kloubu
 • Moderní operativa a fyzioterapie kolenního kloubu
Odborné konference:
 • Diagnostika a terapie nohy
Odborné semináře:
 • Fyzioterapie dětí