Mgr. Jana Korcová

Fyzioterapeutka

V ordinaci fyzioterapie v Přešticích pracuji od ukončení studia na FTVS UK v Praze, tj. od 12/2002. Odborné praxe při studiu jsem získávala m.j. v Krankengymnastikpraxis v Bodenmais v SRN. V letech 2010-11, 2015-17 jsem měla mateřaskou dovolenou. 

Nyní již opět naplno pracuji v ordinaci fyzioterapie.

 

Motto: Člověka nelze „rozdělit“ na součástky, jsme jeden celek, který jako celek funguje. Včetně naší duše.

 

Odborné kurzy

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace DNS
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Léčebné postupy podle metody Ludmily Mojžíšové
 • Fyzioterapie idiopatické skoliozy I.část
 • Diagnostika a terapie závratí
 • Význam stabilizačního systému u funkčních poruch pohybového aparátu
 • Řízení pohybu
 • Reflexní zónová terapie nohou – škola Hanne Marquardt 

Odborné konference:

 • Pánevní dno a jeho vztahy
 • Základy Vojtovy metody
 • Metoda McKenzie

Workshopy:

 • BOSU core
 • Děti – pohybová výchova