Bc. Michaela Zimolová

Fyzioterapeutka

V ordinaci fyzioterapie pracuji od ukončení studia na ZČU v roce 2013. Mým cílem je pacienty motivovat k lepšímu vnímání vlastního těla.
Nyní jsem na mateřské dovolené.

Odborné kurzy: 
  • Kineziotaping
  • Základy komplexního - psychosomatického přístupu ve fyzioterapii
  • Dornova metoda a Breussova masáž
  • Reflexní zónová terapie na noze – škola Hanne Marquardt 1,2 
  • Diagnostika a kinezioterapie u idopatické skoliózy
  • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
Odborné konference:
  • Komprehenzivní rehabilitace spinálních pacientů
  • Komprehenzivní rehabilitace u DMO
  • Diagnostika a terapie plosky nohy
Odborné semináře:
  • Fyzioterapie dětí