Bc. Lucia Havlíčková

Fyzioterapeutka

V roce 2013 jsem ukončila vzdělání na ZČU v Plzni obor Fyzioterapie. Od roku 2014 pracuji v Ordinaci pohybové léčby Štěpánky Korcové v Přešticích. 
 
Od roku 2021 na mateřské dovolené
 
Odborné kurzy:
 • Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Terapeutické využití Kinesio tapu
 • Moderní operativa a fyzioterapie ramenního kloubu
 • Moderní operativa a fyzioterapie kolenního kloubu
 • Vyšetření nohou na podoskopu a zhotovení vložek Formthotics
 • Sportovní obuv a aktivní odraz
 • Fit v těhotenství
 • Praktická podiatrie - úprava ortopedických stélek
Odborné konference:
 • Komprehenzivní rehabilitace u DMO
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu
 • Komprehenzivní rehabilitace po amputacích
 • Diagnostika a terapie nohy