Mgr. Jana Hellerová

Fyzioterapeutka

V roce 2022 jsem dokončila bakalářské studium fyzioterapie na Západočeské univerzitě na Fakultě zdravotnických studií v Plzni. Od ukončení studia pracuji v Přešticích v ordinaci pohybové léčby Mgr. Štěpánky Korcové. V průběhu studia jsem absolvovala praxe v mnoha nemocnicích, specializovaných centrech, ambulantních zařízeních a také v lázních. Po ukončení studia fyzioterapie v Plzni jsem pokračovala v navazujícím magisterském studiu programu Organizace a řízení ve zdravotnictví na Univerzitě Pardubice na Fakultě zdravotnických studií, kde jsem studium v červnu 2024 úspěšně zakončila.


Odborné kurzy

  • Diagnostika a terapie poruch temporomandibulárního kloubu (2024)
  • Vestibulární rehabilitace - diagnostika a terapie závrativých stavů (2023)
  • Mobilizace (2022)
  • Taping a kinesiotaping (2022)

Odborné konference:

  • Plicní rehabilitace 2022
  • Kvalita a její perspektivy MEKON 2024