Náš tým

Mgr. Štěpánka Korcová

Fyzioterapeutka

V roce 1998 jsem vystudovala na FTVS UK Praha obor fyzioterapie, specializace: Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému. Od roku 1996 do května 2001 jsem působila v Německu na klinice Krankengymnastipraxis Renate Kramer. Na základě nasbíraných zkušeností ze zahraničí jsem založila ordinaci fyzioterapie v Přešticích v červnu 2001.
 
Oborné kurzy:
 • Vojtova reflexní lokomoce pro dospělé
 • Kurs diagnostiky a terpie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Intenzivní kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty
 • Léčebné postupy podle metody L.Mojžíšové
 • Diagnostika a kinezioterpie u idiopatické skoliozy
 • Pohyb a stabilita
 • Terapeutické využití Kinesio tapu
 • Lymfodrenáže
 • BOSU Core 
 • BOSU Strength
 • Moderní operativa a fyzioterapie ramenního kloubu
 • Moderní operativa a fyzioterapie kolenního kloubu
Odborné konference:
 • Význam stabilizačního systému u funkčních poruch pohybového aparátu
 • Komplexní přístup ve fyzioterapii
 • Diagnostika a terapie plosky nohy
Workshopy:
 • Vyšetření a terapie pacientů se skoliozou
 • Děti - pohybová výchova
+

Mgr. Jana Korcová

Fyzioterapeutka

V ordinaci fyzioterapie v Přešticích pracuji od ukončení studia na FTVS UK v Praze, tj. od 12/2002. Odborné praxe při studiu jsem získávala m.j. v Krankengymnastikpraxis v Bodenmais v SRN. V letech 2010-11, 2015-17 jsem měla mateřaskou dovolenou. 

Nyní již opět naplno pracuji v ordinaci fyzioterapie.

 

Motto: Člověka nelze „rozdělit“ na součástky, jsme jeden celek, který jako celek funguje. Včetně naší duše.

 

Odborné kurzy

 • Léčebné postupy podle metody Ludmily Mojžíšové
 • Fyzioterapie idiopatické skoliozy I.část
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Diagnostika a terapie závratí
 • Význam stabilizačního systému u funkčních poruch pohybového aparátu
 • Řízení pohybu
 • Reflexní zónová terapie nohou – škola Hanne Marquardt 

Odborné konference:

 • Pánevní dno a jeho vztahy
 • Základy Vojtovy metody
 • Metoda McKenzie

Workshopy:

 • BOSU core
 • Děti – pohybová výchova

 

+

Bc. Lucia Havlíčková

Fyzioterapeutka

V roce 2013 jsem ukončila vzdělání na ZČU v Plzni obor Fyzioterapie. Od roku 2014 pracuji v Ordinaci pohybové léčby Štěpánky Korcové v Přešticích. 
 
 
Odborné kurzy:
 • Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Terapeutické využití Kinesio tapu
 • Moderní operativa a fyzioterapie ramenního kloubu
 • Moderní operativa a fyzioterapie kolenního kloubu
 • Vyšetření nohou na podoskopu a zhotovení vložek Formthotics
 • Sportovní obuv a aktivní odraz
 • Fit v těhotenství
 • Praktická podiatrie - úprava ortopedických stélek
Odborné konference:
 • Komprehenzivní rehabilitace u DMO
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu
 • Komprehenzivní rehabilitace po amputacích
 • Diagnostika a terapie nohy
+

Bc. Jan Janoušek

Fyzioterapeut

Studium Fyzioterapie na ZČU jsem ukončil v roce 2012. Od tohoto roku jsem pracoval jako fyzioterapeut v lázních Aurora v Třeboni. Od roku 2016 pracuji v ordinaci fyzioterapie Mgr. Štěpánky Korcové.
 
Odborné kurzy:
 • Posturální stabilita s využitím labilních ploch
Odborné konference:
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu
 • Diagnostika a terapie plosky nohy
+

Bc. Denisa Dvořáková

Fyzioterapeutka

V roce 2010 jsem ukončila vzdělání na ZČU v Plzni obor Fyzioterapie. Od tohoto roku pracuji v Ordinaci pohybové léčby Š. Korcové v Přešticích a zároveň od roku 2013 jsem také působíla jako fyzioterapeut v Německu.

Od roku 2016 jsem na mateřské dovolené.

 

Odborné kurzy:

 • Diagnostika u idiopatické skoliozy
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie
 • BOSU
 • Hypermobilita
 • Vnitřní prostory
 • Kinesiotaping
 • Moderní operativa a fyzioterapie ramenního kloubu
 • Moderní operativa a fyzioterapie kolenního kloubu
Odborné konference:
 • Diagnostika a terapie nohy
Odborné semináře:
 • Fyzioterapie dětí
 

 

+

Mgr. et Bc. Kateřina Přibáň Grafová

Fyzioterapeutka

V naší ordinaci působím od října 2007. Obor fyzioterapie jsem vystudovala na fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni. V přístupu k pacientům se snažím využít svůj zájem o psychosomatiku a zdravý životní styl. Nyní jsem na mateřské dovolené.

 

Motto: „Nikdy není pozdě začít jinak…“

 

Odborné kurzy

 • Manuální lymfodrenáž
 • Měkké a mobilizační techniky – Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému
 • Kineziotaping
 • Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie
 • Instruktorka aerobiku II.třídy + další semináře
 • BOSU
 • Basální stimulace
 • Forma-funkce-Facilitace, Pohyb a Stabilita
 • Klinické semináře Heleny Hermachové

 

+

Bc. Michaela Zimolová

Fyzioterapeutka

V ordinaci fyzioterapie pracuji od ukončení studia na ZČU v roce 2013. Mým cílem je pacienty motivovat k lepšímu vnímání vlastního těla.
Nyní jsem na mateřské dovolené.

Odborné kurzy: 
 • Kineziotaping
 • Základy komplexního - psychosomatického přístupu ve fyzioterapii
 • Dornova metoda a Breussova masáž
 • Reflexní zónová terapie na noze – škola Hanne Marquardt 1,2 
 • Diagnostika a kinezioterapie u idopatické skoliózy
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
Odborné konference:
 • Komprehenzivní rehabilitace spinálních pacientů
 • Komprehenzivní rehabilitace u DMO
 • Diagnostika a terapie plosky nohy
Odborné semináře:
 • Fyzioterapie dětí

 

+