Náš tým

Mgr. Štěpánka Korcová

Fyzioterapeutka

V roce 1998 jsem vystudovala na FTVS UK Praha obor fyzioterapie, specializace: Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému. Od roku 1996 do května 2001 jsem působila v Německu na klinice Krankengymnastipraxis Renate Kramer. Na základě nasbíraných zkušeností ze zahraničí jsem založila ordinaci fyzioterapie v Přešticích v červnu 2001.
 
Oborné kurzy:
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace DNS
 • Vojtova reflexní lokomoce pro dospělé
 • Kurz diagnostiky a terpie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Intenzivní kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty
 • Léčebné postupy podle metody L.Mojžíšové
 • Diagnostika a kinezioterpie u idiopatické skoliozy
 • Pohyb a stabilita
 • Terapeutické využití Kinesio tapu
 • Lymfodrenáže
 • BOSU Core 
 • BOSU Strength
 • Moderní operativa a fyzioterapie ramenního kloubu
 • Moderní operativa a fyzioterapie kolenního kloubu
Odborné konference:
 • Význam stabilizačního systému u funkčních poruch pohybového aparátu
 • Komplexní přístup ve fyzioterapii
 • Diagnostika a terapie plosky nohy
Workshopy:
 • Vyšetření a terapie pacientů se skoliozou
 • Děti - pohybová výchova
+

Mgr. Jana Korcová

Fyzioterapeutka

V ordinaci fyzioterapie v Přešticích pracuji od ukončení studia na FTVS UK v Praze, tj. od 12/2002. Odborné praxe při studiu jsem získávala m.j. v Krankengymnastikpraxis v Bodenmais v SRN. V letech 2010-11, 2015-17 jsem měla mateřaskou dovolenou. 

Nyní již opět naplno pracuji v ordinaci fyzioterapie.

 

Motto: Člověka nelze „rozdělit“ na součástky, jsme jeden celek, který jako celek funguje. Včetně naší duše.

 

Odborné kurzy

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace DNS
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Léčebné postupy podle metody Ludmily Mojžíšové
 • Fyzioterapie idiopatické skoliozy I.část
 • Diagnostika a terapie závratí
 • Význam stabilizačního systému u funkčních poruch pohybového aparátu
 • Řízení pohybu
 • Reflexní zónová terapie nohou – škola Hanne Marquardt 

Odborné konference:

 • Pánevní dno a jeho vztahy
 • Základy Vojtovy metody
 • Metoda McKenzie

Workshopy:

 • BOSU core
 • Děti – pohybová výchova

 

+

Mgr. Vanda Vavříková

Výkonná ředitelka

V roce 2021 jsem dokončila magisterské studium oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami na FTVS UK v Praze. V Ordinaci však pracuji již od roku 2018, kdy jsem nastoupila na dálkové studium výše zmiňovaného oboru.

 

+

Markéta Mrskošová Dis.

Fyzioterapeutka

V roce 2002 jsem ukončila studium na VZŠ a SZŠ Plzeň, obor Diplomovaný fyzioterapeut. Od tohoto roku jsem pracovala v rehabilitačním středisku MUDr. Marie Mentlové v Plzni. Od roku 2019 pracuji v Ordinaci fyzioterapie Mgr. Štěpánky Korcové.

Odborné kurzy:

 • Kurz dynamické neuromuskulární stabilizace se naměřením na dětské pacienty - DNS FIT KID
 • Kurz diasnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Kurz mobilizace žeber metodou Mojžíšové
 • Informační kurz - principy Spiraldynamik - trup - ramenní kloub
 • Cvičíme s pružnými tahy a míči
 • Moderní operativa a fyzioterapie bederní a krční páteře
 • Noha - diagnostika a korekce
 • Seminář terapie skolióz podle Schrothové
+

Mgr. et Bc. Kateřina Přibáň Grafová

Fyzioterapeutka

V Ordinaci působím od října 2007. Obor fyzioterapie jsem vystudovala na fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni. V přístupu k pacientům se snažím využít svůj zájem o psychosomatiku a zdravý životní styl. 

 

Motto: „Nikdy není pozdě začít jinak…“

 

Odborné kurzy

 • Viscerální manipulace
 • Manuální lymfodrenáž
 • Měkké a mobilizační techniky – Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému
 • Kineziotaping
 • Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie
 • Instruktorka aerobiku II.třídy + další semináře
 • BOSU
 • Basální stimulace
 • Forma-funkce-Facilitace, Pohyb a Stabilita
 • Klinické semináře Heleny Hermachové

 

+

Bc. Jan Janoušek

Fyzioterapeut

Studium Fyzioterapie na ZČU jsem ukončil v roce 2012. Od tohoto roku jsem pracoval jako fyzioterapeut v lázních Aurora v Třeboni. Od roku 2016 pracuji v ordinaci fyzioterapie Mgr. Štěpánky Korcové.
 
Odborné kurzy:
 • Posturální stabilita s využitím labilních ploch
Odborné konference:
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu
 • Diagnostika a terapie plosky nohy
+

Bc. Marie Karlíková

Fyzioterapeutka

Mezi roky 2009-2012 jsem studovala bakalářské studium na Fakultě zdravotnických studii v Plzni v oboru Fyzioterapie. Absolvovala jsem četné praxe v rámci studia na ambulantních a nemocničních zařízení v Plzni. 

Dále praxe na rehabilitačním oddělení Mariánsko-lázeňské nemocnice a v lazeňských zařízeních tamtéž. 

Od roku 2012 až doposud pracuji na Fyzioterapii v Přešticích.

Samozřejmostí je u mě individuální a vždy pozitivní přístup. 

Odborné kurzy:

 • Spirální stabilizace páteře - SM systém
 • Fyzioterapie funkce CKP Dobřichovice 

         1. Část Forma , funkce , facilitace

         2.  Část Pohyb a stabilita

 • Terapeutické využití kineziotapu
 • Diagnostika a kinezioterapie idiopaticke skoliozy ( 2 části ) 
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému

 

+

Bc. Denisa Dvořáková

Fyzioterapeutka

V roce 2010 jsem ukončila vzdělání na ZČU v Plzni obor Fyzioterapie. Od tohoto roku pracuji v Ordinaci pohybové léčby Š. Korcové v Přešticích. V letech 2013-2015 jsem pracovala v Německu v Ambergu, taktéž jako fyzioterapeutka. Aktuálně jsem se vrátila po mateřské dovolené.

 

Odborné kurzy:

 • Diagnostika u idiopatické skoliozy
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie
 • BOSU
 • Hypermobilita
 • Vnitřní prostory
 • Kinesiotaping
 • Moderní operativa a fyzioterapie ramenního kloubu
 • Moderní operativa a fyzioterapie kolenního kloubu
Odborné konference:
 • Diagnostika a terapie nohy
Odborné semináře:
 • Fyzioterapie dětí
 

 

+

Bc. Jana Hellerová

Fyzioterapeutka

V roce 2022 jsem dokončila bakalářské studium fyzioterapie na Západočeské univerzitě na Fakultě zdravotnických studií v Plzni. Od ukončení studia pracuji v Přešticích v ordinaci pohybové léčby Mgr. Štěpánky Korcové. V průběhu studia jsem absolvovala praxe v mnoha nemocnicích, specializovaných centrech, ambulantních zařízeních a také v lázních.  V současné době pokračuji v navazujícím magisterském studiu v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví na Univerzitě Pardubice na Fakultě zdravotnických studií.


Odborné kurzy

 • Mobilizace
 • Taping a kinesiotaping

Odborné konference:

 • Plicní rehabilitace

 

+

Dominika Michálková

Lektorka jógy

Moje jógová cesta začala během studií na vysoké škole. První zkušenosti byly především o vybití energie, protažení těla a formování postavy a až později přišlo objevení dalších nesčetných benefitů, které vyvrcholilo v osobní prozření během lektorského kurzu. Postupnou pravidelnou praxí jsem začala odhalovat  komplexnost a rozsáhlost ledovce zvaného jóga. Čím hlouběji se nořím do poznání, tím více zjišťuji, že jsem stále jen u jeho špičky.

Mé lekce jsou vedeny v přátelském duchu k tělu i mysli, s velkou mírou dynamičnosti a důrazem na správnost pohybů ve spojení s dechem v ásanách

 • Lektor II. třídy s licencí Yoga4yogi 2023


 

 

+

MUDr. Kateřina Študentová

Lékařka

Kateřina Študentová zahájila svou profesní cestu jako praktické lékařka pro dospělé. Odborné znalosti prohlubovala stážemi na specializovaných pracovištích (plicní, interní, ortopedické, urologické, onkologické, psychiatrické a další). Po atestaci se dále věnovala vzdělávání v lymfologii a rehabilitační a fyzikální medicíně, ze které absolvovala další atestaci. Pracovala v soukromých rehabilitačních praxích a v lázeňských sanatoriích. Během svého působení v Mariánských Lázních dokázala propojit všechny své znalosti k vysoce účinné léčbě pacientů s vnitřními nemocemi. Díky svým znalostem je vyhledávaným specialistou s mezioborovým nadhledem.

+

Bc. Lucia Havlíčková

Fyzioterapeutka

V roce 2013 jsem ukončila vzdělání na ZČU v Plzni obor Fyzioterapie. Od roku 2014 pracuji v Ordinaci pohybové léčby Štěpánky Korcové v Přešticích. 
 
Od roku 2021 na mateřské dovolené
 
Odborné kurzy:
 • Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Terapeutické využití Kinesio tapu
 • Moderní operativa a fyzioterapie ramenního kloubu
 • Moderní operativa a fyzioterapie kolenního kloubu
 • Vyšetření nohou na podoskopu a zhotovení vložek Formthotics
 • Sportovní obuv a aktivní odraz
 • Fit v těhotenství
 • Praktická podiatrie - úprava ortopedických stélek
Odborné konference:
 • Komprehenzivní rehabilitace u DMO
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu
 • Komprehenzivní rehabilitace po amputacích
 • Diagnostika a terapie nohy
+