MUDr. Kateřina Študentová

Lékařka

Kateřina Študentová zahájila svou profesní cestu jako praktické lékařka pro dospělé. Odborné znalosti prohlubovala stážemi na specializovaných pracovištích (plicní, interní, ortopedické, urologické, onkologické, psychiatrické a další). Po atestaci se dále věnovala vzdělávání v lymfologii a rehabilitační a fyzikální medicíně, ze které absolvovala další atestaci. Pracovala v soukromých rehabilitačních praxích a v lázeňských sanatoriích. Během svého působení v Mariánských Lázních dokázala propojit všechny své znalosti k vysoce účinné léčbě pacientů s vnitřními nemocemi. Díky svým znalostem je vyhledávaným specialistou s mezioborovým nadhledem.