Běžecká analýza

V současné době se u nás můžete objednat na běžeckou analýzu. Věnovat se vám bude Mgr. Štěpánka Korcová, absolventka uceleného kurzu konceptu dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) dle prof. Pavla Koláře a speciálního kurzu DNS běžecký speciál.
Jedná se o aplikaci poznatků vývojové kineziologie v analýze pohybu - globální vzor sagitální stabilizace ve vertikále. Při analýze dochází k určení klíčové "slabé" komponenty vyplývající z rozboru globálních vzorů a analýzy běhu.
 
Vyšetření "analýza běhu" zahrnuje:
  • komplexní kineziologický rozbor
  • vyšetření dle principu dynamické neuromuskulární stabilizace dle prof. Pavla Koláře
  • videoanalýza běhu - vyhodnocení na základě sekvenčních fotek průběhu pohybu s důrazem na fázi opory a švihu
Dále jsou na základě vyšetření sestaveny cílené korekční cvičení s využitím vývojové řady pro běžce v závislosti na odhalených odchylkách, jsou nastaveny individuální korekční prvky a následně jsou aplikovány do praxe a je provedena korekce individuální techniky.
 
Jak to probíhá?
  • V ordinaci proběhne základní kineziologické vyšetření a rozbor globálních vzorů dle principu vývojové kineziologie.
  • Venku, dle potřeb běžce, buď na dráze nebo v terénu je natočeno video z frontálního (předního) a laterálního (bočního) pohledu.
  • Z videa jsou vybrány fotografie pro určení os a směru zatížení.
  • Při dalším setkání jsou probrány odchylky a je sestaven plán pro korekci, jsou nastavena individuální kompenzační cvičení, které pomohou ke zlepšení běžecké techniky a odstranění obtíží.
Pro koho je běžecká analýza vhodná?
  • pro rekreační i vrcholové sportovce
  • pro ty, kteří mají v průběhu tréninku nebo po tréninku nějaké potíže (různé bolesti zad, kloubů, svalů a další)
  • pro ty, kteří chtějí zlepšit svou techniku běhu a využít  svůj potenciál naplno
Cena kompletní běžecké analýzy: 2800,-