Mgr. Vanda Vavříková

Výkonná ředitelka

V roce 2021 jsem dokončila magisterské studium oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami na FTVS UK v Praze. V Ordinaci však pracuji již od roku 2018, kdy jsem nastoupila na dálkové studium výše zmiňovaného oboru.