Fyzikální terapie

V naší ordinaci využíváme přístroje na elektroterapii, ultrazvuk a kombinovanou terapii.

 

Elektroterapie je terapie využívající různé druhy elektrických proudů, pomocí kterých dochází ke zlepšení prokrvení, uvolnění svalového napětí nebo naopak ke svalové stimulaci, zlepšení svalového napětí a svalové síly. Druh elektroléčby volíme vždy individuálně podle diagnozy. Je možné léčit choroby pohybového aparátu, poruchy prokrvení, zánětlivá a degenerativní onemocnění, pooperační stavy, kožní problémy a jiné. 

 

Dalším typem fyzikální terapie je ultrasonoterapie neboli ultrazvuk. Jedná se o využití akustické energie v podobě mechanického vlnění, které v závislosti na zvolené frekvenci působí na povrchové nebo hluboké tkáně. Při aplikaci tedy tkáněmi neprochází elektrický proud, ale mechanické vlnění o neslyšitelné frekvenci. Vlivem ultrazvuku dochází k mikromasáži molekul a k lokálnímu zvýšení teploty tkání. Ultrazvuk díky tomu zvyšuje propustnost kapilár a tím zvyšuje prokrvení okolní tkáně. To má za následek řadu pozitivních fyziologických účinků: zlepšení prokrvení ošetřovaného místa, zvýšení propustnosti kapilár, ústup bolesti, zlepšení regenerační schopnosti tkání, zlepšení svalových kontraktur.