Léčebná tělesná výchova

Léčebná tělesná výchova tvoří významnou část práce fyzioterapeuta. Na základě vyšetření a zhodnocení stavu pacienta stanovíme rehabilitační plán cvičení. Jsou zde zahrnuty aktivní a pasivní pohyby, aktivní pohyby proti odporu, dechová gymnastika, cvičení s náčiním a kondiční cvičení. Vlastní cvičení je zaměřeno na správné držení těla, odstranění bolestí kloubů a zad, terapii poúrazových stavů, léčbu pohybových omezení po neurologických onemocněních. Součástí léčebné tělesné výchovy je rovněž instruktáž cviků do domácích podmínek a případně zácvik rodinných příslušníků. V naší ordinaci se zaměřujeme na léčebnou tělesnou výchovu individuální.