Metoda Ludmily Mojžíšové

Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility

Dlouholetá metoda Ludmily Mojžíšové je originální léčebná metoda, která pomáhá léčit druh ženské funkční sterility způsobený špatným pohybovým systémem.

Komplexní terapie dle Mojžíšové se zaměřuje na páteř, svaly pánevního dna a trupu. Při terapii se využívají mobilizace, techniky měkkých tkání a pasivní pohyby. Klientka po provedené individuální terapii dostáváněkteré cviky dle Mojžíšové, podle toho, kterou část páteře chceme těmito cviky ovlivnit.

 

Indikace pro terapii: