Spirální stabilizace páteře

Jedná se o metodu, kterou vyvinul český lékař Richard Smíšek. Metoda spirální stabilizace nebo také SM systém je založena na procvičování dlouhých svalových řetězců ve tvaru spirál, které protahují páteř směrem vzhůru a vyrovnávají ji do centrální osy. Zahrnuty jsou posilovací a protahovací cviky, ale také nácvik koordinace pohybu. Cvičení má preventivní i léčebný vliv na oblast páteře. Základní pomůckou využívanou u této metody je pružné lano, u náročnějších cviků lze využít také balanční podložky a tyčky.